Certis

Evidence osob v IS CERTIS

Evidenci osob (pedagogických i nepedagogických pracovníků) v informačním systému evaluačních projektů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) CERTIS (dále jen IS CERTIS) za účelem jejich nominace pro odbornou přípravu nebo založení uživatelského účtu k oprávnění pro vstup a stanovené činnosti v IS CERTIS nebo v datovém a digitalizačním terminálu (DDT) provádí pověřený pracovník školy. Tento pracovník musí mít v IS CERTIS přidělenou funkci ředitele školy, statutárního zástupce nebo pověřené osoby. Pro Školská poradenská zařízení (dále jen ŠPZ) musí mít funkci ředitele ŠPZ nebo statutárního zástupce ŠPZ.

Založení uživatelského účtu opravňujícího k užívání IS CERTIS a/nebo DDT

Uživatelské účty opravňující k užívání IS CERTIS nebo DDT pro funkci statutárního zástupce, pověřené osoby, asistenta/asistentky ředitele, a technického pracovníka, statutárního zástupce ŠPZ a pracovníka ŠPZ zakládá ředitel školy nebo statutární zástupce, případně ředitel ŠPZ nebo statutární zástupce ŠPZ vygenerováním tzv. loginu (uživatelského jména).

Uživatelské účty opravňující k užívání IS CERTIS nebo DDT pro funkci ředitele školy, ředitele ŠPZ, školního maturitního komisaře a pro centrální funkce (např. centrální hodnotitel písemných prací) zakládá CZVV.

Po založení uživatelského účtu obdrží uživatel e-mailovou zprávu se vstupními přihlašovacími údaji do tzv. samoobslužné aplikace a odkaz na uživatelskou příručku k samoobslužné aplikaci. V samoobslužné aplikaci si musí uživatel nejprve aktivovat svůj uživatelský účet vytvořením přístupového hesla. Další podrobné informace k přihlášení do IS CERTIS či nastavení hesla najdete v manuálech níže.

cermat Pragodata T-soft Nová maturita
Vytvořil INEVIO – tvorba webových stránek a PPC kampaně